ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ"

1. Προσωπικά στοιχεία

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

3. Ακαδημαϊκές Σπουδές

4. Απασχόληση & Εμπειρία

Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.